Tilbygg / rehabilitering

Røssholmstranda

Vikerfjell

Ringerudsetra. Nytt tretak

Hallingby

Ringkollen

Øyangen

Vikerfjell

Ringerudsetra

Hønefoss

Loftsleiligheter og fellesterrasse

Austjord

Hallingby

Kirkestue

Haug

Garasje

Ringkollen

Høgåsen

Ringkollen

Høgåsen

Diverse