Referanser

Liste over en del av våre kunder i senere år

 • Ringerike Boligstiftelse (Forvalter av kommunale eiendommer i Ringerike kommune)

 • Smurfit (Norpapp)

 • Statens kartverk (statsbygg)

 • Hibu (statsbygg)

 • Eiendomsservice Ringerike AS

 • Aslaksrud Eiendom AS

 • Nordea bank, Hønefoss

 • Hollerud eiendom

 • Kulturstiftelsen fengselet

 • Ringerike Kultursenter

 • Kultursentrum AS (Sentrumkirken)

 • Ringerike Folkehøgskole

 • Hole kommune

 • Ringerikskraft

I tillegg er hovedtyngden av våre kunder privatpersoner i Ringerike, Hole og Jevnaker