Referanser

Liste over en del av våre kunder i senere år

 • Ringerike Boligstiftelse (Forvalter av kommunale eiendommer i Ringerike kommune)
 • Smurfit (Norpapp)
 • Statens kartverk (statsbygg)
 • Hibu (statsbygg)
 • Eiendomsservice Ringerike AS
 • Aslaksrud Eiendom AS
 • Nordea bank, Hønefoss
 • Hollerud eiendom
 • Kulturstiftelsen fengselet
 • Ringerike Kultursenter
 • Kultursentrum AS (Sentrumkirken)
 • Ringerike Folkehøgskole
 • Hole kommune
 • Ringerikskraft

I tillegg er hovedtyngden av våre kunder privatpersoner i Ringerike, Hole og Jevnaker