Kompetanse / Historie

Byggmesteren Hønefoss AS er et firma som ble etablert 2002, og firmaets eiere har lang fartstid i byggebransjen i Hønefoss. Selskapet eies av Geir Olsen,

Rune Kristoffersen og Andreas Nordgården etablerte selskapet. Rune hadde ansvaret for driften av selskapet de første årene.

Andreas Nordgården fikk sitt svennebrev i 1992 etter og har gått læretiden i et firma tilknyttet Mesterhuskjeden. Etter noen år som ansatt i ett lokalt tømrerfirma var tiden inne for å etablere eget firma.

Geir Olsen ble i 2005 ansatt som daglig leder. Geir startet i tømrerlære tidlig i 80 årene og mottok svennebrev i 1985 og mesterbrev i 1989. Etablerte eget enkeltmannsforetak i 1986 og drev dette foretaket frem til 2000. Selskapet utførte alle typer tømrerarbeid i boligmarkedet, med hovedvekt på rehabilitering og påbygging av eksisterende boliger. I 2000 var Geir nyutdannet takstmann og ble ansatt i et lokalt eiendomsselskap. Tiden som utførende tømrermester var med dette over og arbeidsoppgavene gikk over til taksering og forvaltning av eiendommer samt noe prosjektering av byggeoppdrag.

Arbeidet som Daglig leder i Byggmesteren Hønefoss AS tar nå all tiden for Geir og han er kun et passivt medlem av Norges takseringsforbund

Øystein Olsen er selskapets styreleder