Tilbygg / rehabilitering

Røssholmstranda
 
 
 
 
 
 
Vikerfjell
Ringerudsetra. Nytt tretak
 
 
 
 
 
 
Hallingby
 
 
Ringkollen
Øyangen
 
 
 
 
 
 
Vikerfjell
Ringerudsetra
 
 
Hønefoss
Loftsleiligheter og fellesterrasse
 
 
 
 
 
 
 
 
Austjord
 
 
 
 
 
 
Hallingby
Kirkestue
 
 
 
 
 
 
 
 
Haug
Garasje
 
 
 
 
Ringkollen
Høgåsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringkollen
Høgåsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse
Tilbygg
Tilbygg
Byttet tak
Byttet tak
Byttet tak
Byttet tak
Tilbygg
Tilbygg
Tilbygg
Tilbygg
 
 
Nytt tretak
Nytt tretak
Nytt tretak
Nytt tretak
Tilbygg / nytt tak
Tilbygg / nytt tak
Loftsleiligheter
Loftsleiligheter
Tilbygg
Tilbygg
Garasjeanlegg
Garasjeanlegg
Tilbygg og fliselagt dekke rundt basseng
Tilbygg og fliselagt dekke rundt basseng