Kompetanse / Historie

Byggmesteren Hønefoss AS er et firma som ble etablert 2002, og firmaets eiere har lang fartstid i byggebransjen i Hønefoss. Selskapet eies av Geir Olsen, Andreas Nordgården og Øystein Olsen.

Rune Kristoffersen og Andreas Nordgården etablerte selskapet og Rune hadde ansvaret for driften av selskapet de første årene.

Andreas Nordgården fikk sitt svennebrev i 1992 etter og har gått læretiden i et firma tilknyttet Mesterhuskjeden. Etter noen år som ansatt i ett lokalt tømrerfirma var tiden inne for å etablere eget firma.

Geir Olsen ble i 2005 ansatt som daglig leder. Geir startet i tømrerlære tidlig i 80 årene og mottok svennebrev i 1985 og mesterbrev i 1989. Etablerte eget enkeltmannsforetak i 1986 og drev dette foretaket frem til 2000. Selskapet utførte alle typer tømrerarbeid i boligmarkedet, med hovedvekt på rehabilitering og påbygging av eksisterende boliger. I 2000 var Geir nyutdannet takstmann og ble ansatt i et lokalt eiendomsselskap. Tiden som utførende tømrermester var med dette over og arbeidsoppgavene gikk over til taksering og forvaltning av eiendommer samt noe prosjektering av byggeoppdrag.

Arbeidet som Daglig leder i Byggmesteren Hønefoss AS tar nå all tiden for Geir og han er kun et passivt medlem av Norges takseringsforbund

Øystein Olsen er selskapets styreleder